Service en garantie

Service & garantie

Wanneer je een Beka® bodem en een Beka® matras koopt en deze als een ensemble gebruikt, geeft Beka® je de volgende waarborg tegen verborgen gebreken:

 1. Het Beka® garantielabel biedt een garantie van 5 jaar degressief (behalve op punten 4, 5 en 6).

 2. Deze garantie gaat in bij levering en betreft alle verborgen fabricagefouten en defecte materialen.

 3. Tijdens het eerste en tweede jaar is de garantie volledig en dekt ze alle kosten van herstel of vervanging en vervoer*. Daarna wordt er rekening gehouden met een waardevermindering door gebruik. In het derde jaar wordt een bijdrage van 40% gevraagd, in het vierde jaar 60% en in het vijfde jaar 80%, exclusief transport- en administratiekosten.

 4. Op alle bodems geldt een garantie van 2 jaar op alle mechanische en houten delen, op motoren en bedieningen (behalve batterijen, kabels en stekkers)*.

 5. Beka® biedt 2 jaar garantie op tijk en doorstikkingsmaterialen in de matrasbekleding.

 6. Je kan geen aanspraak maken op de garantie als er fouten zijn door:

  • een verkeerde behandeling of verkeerd gebruik van de matras of bodem;

  • slijtage of verkleuring van bekledingstijken en garens;

  • urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen;

  • het gebruik van de matras of bodem in een onvoldoende verluchte of vochtige ruimte waardoor schimmelvorming ontstaat;

  • het gebruik van de matras op een niet aangepaste of slecht geplaatste bodem.

  De matras kan na verloop van tijd tot 15% aan hoogte of 20% aan stramheid verliezen. Door gebruik kunnen doorstikkingsmaterialen in de matrasbekleding tot 65% van hun aanvangsdikte blijvend worden samengedrukt. Vanzelfsprekend vallen deze normale evoluties niet onder de garantie. Voor de zichtbare gebreken die bij de ontvangst van uw matras of bodem werden vastgesteld, kan achteraf geen garantie meer verleend worden.

 7. Als jouw matras of bodem vervangen of hersteld moet worden, wordt de garantieperiode niet verlengd.

 8. Meen je aanspraak te kunnen maken op deze garantie, neem dan contact op met de erkende dealer waar je jouw Beka®hebt gekocht. Vergeet je garantiebewijs én het aankoopsbewijs niet.

 9. Als je niet terecht kan bij een dealer of je nog andere vragen zou hebben, kan je altijd contact opnemen met Beka® via het contactformulier.

* Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het goed, dan kan er ook een alternatieve vorm van genoeg doening worden voorgesteld, zoals vervanging door een gelijkaardig product of een financiële compensatie.