Wanneer je een Beka® GELTEX® matras matras koopt, geeft Beka® je de volgende waarborg tegen verborgen gebreken:

 1. Het Beka® garantielabel biedt een garantie van 10 jaar degressief, enkel op GELTEX® matrassen.

 2. Deze garantie gaat in bij levering en betreft alle verborgen fabricagefouten en defecte materialen.

 3. Tijdens het eerste en tweede jaar is de garantie op je Beka® GELTEX® matras volledig en dekt ze alle kosten van herstel of vervanging en vervoer*. Daarna wordt er rekening gehouden met een waardevermindering door gebruik. In het derde jaar wordt een bijdrage van 20% gevraagd, in het vierde jaar 30% en in het vijfde jaar 40%, in het zesde jaar 50%, in het zevende jaar 60%, in het achtste jaar 70%, in het negende jaar 80% en in het tiende jaar 90%; exclusief transport- en administratiekosten.

 4. Beka® biedt 2 jaar garantie op tijk en doorstikkingsmaterialen in de matrasbekleding.

 5. U kan geen aanspraak maken op de garantie als er fouten zijn door:

  • een verkeerde behandeling of verkeerd gebruik van de matras of bedbodem;

  • slijtage of verkleuring van bekledingstijken en garens;

  • urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen;

  • het gebruik van de matras of bedbodem in een onvoldoende verluchte of vochtige ruimte waardoor schimmelvorming ontstaat;

  • het gebruik van de matras op een niet aangepaste of slecht geplaatste bedbodem.

 6. De GELTEX® matras kan na verloop van tijd tot 15% aan hoogte of 20% aan stramheid verliezen. Door gebruik kunnen doorstikkingsmaterialen in de matrasbekleding tot 65% van hun aanvangsdikte blijvend worden samengedrukt. Vanzelfsprekend vallen deze normale evoluties niet onder de garantie. Voor de zichtbare gebreken die bij de ontvangst van je Beka® GELTEX® matras werden vastgesteld, kan achteraf geen garantie meer verleend worden.

 7. Als je Beka® GELTEX® matras vervangen of hersteld moet worden, wordt de garantieperiode niet verlengd.

 8. Denk je aanspraak te kunnen maken op deze garantie, neem dan contact op met de erkende dealer waar je je Beka® GELTEX®-matras hebt gekocht. Vergeet het garantiebewijs én het aankoopsbewijs niet. 

 9. Indien je niet terecht kan bij een dealer of indien je nog andere vragen zou hebben, kan je altijd contact opnemen met Beka® via het contact formulier.

* Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het goed, dan kan er ook een alternatieve vorm van genoegdoening worden voorgesteld, zoals vervanging door een gelijkaardig product of een financiële compensatie.